DOBŘE FUNGUJÍCÍ SYSTÉM

základní předpoklad pro efektivní řízení provozních nákladů

NASTAVENÍ A SPRÁVA SYSTÉMU

  • veškerá nastavení se dělají pomocí webové aplikace a oprávněné osoby je mohou jednoduše měnit
  • limity výdejů pro jednotlivé produkty mají vazby na pracovní skupinu
  • jednoduchý a spolehlivý reporting s možností automatického zasílání sestav, spotřeb, grafů apod.

SNADNÁ OBSLUHA

podobná aplikacím
na mobilních telefonech

  • přednostně je nabízeno jen dostupné zboží, což významně zrychluje odbavení
  • vybrané osoby mohou autorizovat nadlimitní nebo mimořádné výběry pro zajištění plynulosti výroby se zachováním evidence

STATUSOVÉ ZPRÁVY DO MOBILU

Osobám odpovědným za provoz výdejního systému zasílá automaticky systém statusové zprávy např.:

  • docházející zboží
  • chybný výdej
  • neoprávněné otevření dveří

chybové zprávy systém zasílá včetně fotografie z vnitřního prostoru z které lze zpravidla identifikovat příčinu

POKROČILÉ REPORTY

vše, co potřebujete vědět,
dostanete automaticky zpracované a přehledné

  • kompetentním osobám (interním ale i externím pracovníkům) systém v nastavitelných intervalech zasílá na určené emaily reporty o výdejích, doplňování nebo aktuálních stavech zboží
  • s daty je možné dále pracovat a vytvořit z nich importy např. pro ERP systémy

Rádi Vám průmyslový výdejní systém VendPRO podrobně představíme.

DOMLUVTE SI SCHŮZKU