POLITIKA KVALITY

CERTIFIKÁT

Pro zajištěni tvorby, udržování, rozvoje a trvalého zlepšování systému managementu kvality ve společnosti VendPRO s.r.o. je stanovena následující politika kvality, která je vhodná pro účely a kontext společnosti a podporuje její strategické zaměření:

  • základní orientaci společností je dosáhnout toho, aby se společnost stala vyhledávaným obchodním partnerem v oblasti výroby, instalace a provozování průmyslových výdejních systémů, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti,
  • vedení společnosti se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO řady 9000, to je s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňující kvalitu poskytovaných služeb,
  • vedení společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, rozvoj a zlepšování systému managementu kvality,
  • trvalým cílem je neustále zlepšování naši činnosti a zabezpečování kvality námi poskytovaných služeb,
  • významnou spoluúčast na poskytovaných službách mají naši subdodavatelé, proto s nimi budeme rozvíjet neustálou aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci,
  • vytvářet odpovídající podmínky pro vzdělávání zaměstnanců společnosti v oblasti výroby, instalace a provozování průmyslových výdejních systémů.

Plzeň, 1.4.2022

Martin Vochoc

Jednatel společnosti