Průmyslový výdejní systém VendPRO

Průmyslový výdejní systém VendPRO

promyšlený, jednoduchý a funkční softwarový nástroj

  • SW umožňuje nastavení limitů u jednotlivých produktů s vazbou na pracovní skupinu (automaticky přejímáno z personálního systému)
  • Jednotlivé pracovní skupiny mohou mít nastaveny různá oprávnění (např. skupina „operátor “ má nárok pouze na jeden druh rukavic, skupina „vedoucí směny “ má nárok na vše apod.)
  • Pracovníkům je přednostně nabízeno jen dostupné zboží, což významně zrychluje odbavení
  • Mezi jednotlivými automaty probíhá synchronizace dat, která je na rozdíl od většiny systémů on-line a nemůže tak docházet k nadlimitním výběrům
  • On-line reporting a on-line správa systému
  • Systém umožňuje tři scénáře pro ukládání a práci s personálními daty (dle vaší firemní politiky a požadavků GDPR – uvnitř automatu/ů, v místní síti, cloudové řešení s anonymizací dat)

Potřebujete podrobnější informace o výdejním systému VendPRO?